Přihlásit se

mapa webu | napište nám | kontakt A A A
ZŘIZOVATEL:


Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz
AKTUALITY:

Od 22. 4. 2013 nás naleznete také na Facebooku

Prohlídka domova: po dobu zákazu návštěv není možné si domlouvat prohlídku domova. Je dobré se předem telefonicky domluvit. Vážení příbuzní, známí a blízcí, informujeme Vás o tom, že vzhledem k zajištění ochrany zdraví klientů, jsme museli přistoupit k dalšímu omezení. Od 31. 3. 2020 až do odvolání rušíme možnost donášky balíčků klientům DsD – zvýšené riziko přenosu nákazy. Klienti mají stále možnost, nechat si potřebné věci zajistit pracovníky recepce. Také Vás žádáme, pokud máte možnost spojit se s Vaším příbuzným prostřednictvím mobilu, prosím, čiňte tak přednostně (od středy budeme pravidelně obden kontrolovat, zda jsou mobily zapnuté apod.). Volání přes pevnou linku, prosím ať využívají ti, jejichž blízcí nemají mobilní telefon. Dochází k přetížení sítě a hovory jsou časově omezeny, aby byla linka Ds přístupná. Stále můžete na mail: kira@dsdobris.cz posílat vzkazy svým blízkým. Mail který zašlete vytiskneme a danému klientovi předáme, zajistíme jeho přečtení. Domov seniorů Doříš

Vážení návštěvníci, v současné době máme v našem zařízení stanoven zákaz návštěv. Tento zákaz návštěv byl preventivně na doporučení Středočeského kraje zahájen dne 2. 3. 2020. Od 10. 3. 2020 je nařízen zákaz návštěv MZČR a to do odvolání. Tímto opatřením se snažíme ochránit naše klienty, protože spadají do nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Pracovníci našeho domova sledují aktuální informace. O dalším vývoji Vás budeme informovat na našich www.dsdobris.cz a zde na FB. V případě dotazů se můžete obrátit na sociální pracovnice od 8:00 do 15:00 hod. na tel.: 318 520 955 / 725 758 128


ŽADATEL O NÁS VEŘEJNOST      Úvodní stránka » Cílová skupina

Naše cílová skupina:

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (dále v textu jen zákon) ust. § 49 se v Domově seniorů Dobříš, p.o. poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jsou k nám umísťováni klienti, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení, včetně imobilních klientů.Nemůžeme poskytnout služby těmto zájemcům:

Poskytovatel může odmítnout zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zájemce o službu můžeme odmítnout pokud :


 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • soba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  (trpí psychickou poruchou nebo psychózou, která může svou nemocí ohrožovat sebe či okolí
  nebo svým chováním znemožňuje klidné soužití v kolektivu,
  trpí Alzheimerovou nemocí)

  Další důvody pro odmítnutí zájemce o službu:

  • není schopen kolektivního soužití
  • nepotřebuje stálou pobytovou sociální službu, která zahrnuje ubytování, stravování a poskytované sociální služby

   Domov seniorů Dobříš, p.o. může dle zákona ust. § 91 odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

   • naše zařízení nemá dostatečnou kapacitu
   • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá
   • zájemce nespadá do naší cílové skupiny
   • zájemce opětovně žádá o poskytnutí sociální služby ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  Created by Reklama99 - 2010 | Počet návštěv: 224359