Přihlásit se

mapa webu | napište nám | kontakt A A A
ZŘIZOVATEL:


Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz
AKTUALITY:

Od 22. 4. 2013 nás naleznete také na Facebooku

Prohlídka domova: je možná vždy ve středu od 7:30 hod. do 15:00 hod. Je dobré se předem telefonicky domluvit.

5. 2. 2020 13:00hod. Sportovní odpoledne 18. 2. 2020 10:00hod. Beseda s prof. Štulcem 19. 2. 2020 Canisterapie 22. 2. 2020 13:30hod. Masopustní zábava 26. 2. 2020 Oslava narozenin


ŽADATEL O NÁS VEŘEJNOST      Úvodní stránka » Cílová skupina

Naše cílová skupina:

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (dále v textu jen zákon) ust. § 49 se v Domově seniorů Dobříš, p.o. poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Naší cílovou skupinu tvoří mladší senioři od 65 – 80 let a starší senioři nad 80 let, kteří potřebují dopomoc v běžných denních činnostech. Jsou k nám umísťováni klienti, jejichž diagnóza a stav jim neumožňuje prožívat zbytek života doma či v jiném typu zařízení, včetně imobilních klientů.Nemůžeme poskytnout služby těmto zájemcům:

Poskytovatel může odmítnout zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Zájemce o službu můžeme odmítnout pokud :


 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • soba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  (trpí psychickou poruchou nebo psychózou, která může svou nemocí ohrožovat sebe či okolí
  nebo svým chováním znemožňuje klidné soužití v kolektivu,
  trpí Alzheimerovou nemocí)

  Další důvody pro odmítnutí zájemce o službu:

  • není schopen kolektivního soužití
  • nepotřebuje stálou pobytovou sociální službu, která zahrnuje ubytování, stravování a poskytované sociální služby

   Domov seniorů Dobříš, p.o. může dle zákona ust. § 91 odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud:

   • naše zařízení nemá dostatečnou kapacitu
   • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá
   • zájemce nespadá do naší cílové skupiny
   • zájemce opětovně žádá o poskytnutí sociální služby ve lhůtě kratší než 6 měsíců od vypovězení smlouvy z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  Created by Reklama99 - 2010 | Počet návštěv: 219414