Přihlásit se

mapa webu | napište nám | kontakt A A A
ZŘIZOVATEL:


Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz
AKTUALITY:

Od 22. 4. 2013 nás naleznete také na Facebooku

Prohlídka domova: je možná vždy ve středu od 7:30 hod. do 15:00 hod. Je dobré se předem telefonicky domluvit.

5. 2. 2020 13:00hod. Sportovní odpoledne 18. 2. 2020 10:00hod. Beseda s prof. Štulcem 19. 2. 2020 Canisterapie 22. 2. 2020 13:30hod. Masopustní zábava 26. 2. 2020 Oslava narozenin


ŽADATEL O NÁS VEŘEJNOST      Úvodní stránka » Poskytované služby

Poskytované služby:

Služby jsou poskytovány tak, aby klienti mohli zůstat součástí přirozeného místního společenství, mohli žít přirozeným a aktivním způsobem, mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě rozhodnutí s porozuměním důsledků své volby, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti a aby byly zachovány přirozené vztahové sítě. Služby v Domově seniorů jsou poskytované v souladu s platným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Mezi poskytované služby v domově pro seniory patří:

 • zdravotní a ošetřovatelská péče
 • rehabilitace
 • sociálně poradenské služby
 • stravování
 • ubytování
 • praní, žehlení
 • úklid
 • údržba zařízení


Zdravotní a ošetřovatelská péče:

- ZDRAVOTNÍ PÉČE

Klient si praktického lékaře zajišťuje sám. V nepřetržitém provozu zajišťujeme péči o klienty domova odborným zdravotnickým personálem, který podává předepsané léky a zajišťuje ostatní základní zdravotní úkony, na základě ordinace lékaře. Dle potřeby navštěvují naše klienty odborní lékaři (např. psychiatr, neurolog).


- PREVENCE A REHABILITAČNÍ PÉČE

Cílem rehabilitace je především udržení stávající fyzické kondice. Naše rehabilitace probíhá pod odborným vedením. Klienti mohou využívat:
 • tělocvičnu, elektroléčbu, parafin
 • saunu i masážní vany
Nezaměřujeme se na rehabilitaci poúrazových a pooperačních stavů.

- OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • vedení klientů k soběstačnosti s ohledem na přání a možnosti klienta
 • personál pomáhá uživatelům, tam kde je to potřeba, při osobní hygieně, při převlékání i podávání stravy


Sociální služby:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující zamezení vyčlenění osob ze společnosti)

 • sociálně terapeutické činnosti ( soc.-terapeutická činnost vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující začleňování osob, a to pomocí individuálních plánů klienta)

 • aktivizační činnosti - nabídka volnočasových a zájmových aktivit pro klienty:
  • Ranní cvičení
  • Ergoterapeutická činnost v dílnách
  • Trénování paměti
  • Procházky
  • Četba
  • Vaření
  • Práce na počítači
  • Jemná jóga pro dříve narozené
  • Setkání s písničkou
  • Bohoslužba
  • Nerůznější kulturní a společenské programy
 • Pomoc při obnovení nebo při udržení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

 • pomoc při uplatňován práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů, pomoc nebo podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech)
Created by Reklama99 - 2010 | Počet návštěv: 219439