Přihlásit se

mapa webu | napište nám | kontakt A A A
ZŘIZOVATEL:


Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz
AKTUALITY:

Od 22. 4. 2013 nás naleznete také na Facebooku

Prohlídka domova: je možná vždy ve středu od 7:30 hod. do 15:00 hod. Je dobré se předem telefonicky domluvit.

16.1.2018 Celoroční sportovní přebor - vyhlášení 23.1.2018 10:00hod. Beseda s prof. Štulcem 30.1.2018 Filmový klub 31.1.2018 Společná oslava narozenin klientů 10.2.2018 13:00hod. Masopust - zábava


ŽADATEL O NÁS VEŘEJNOST      Úvodní stránka » Poskytované služby

Poskytované služby:

Služby jsou poskytovány tak, aby klienti mohli zůstat součástí přirozeného místního společenství, mohli žít přirozeným a aktivním způsobem, mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě rozhodnutí s porozuměním důsledků své volby, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti a aby byly zachovány přirozené vztahové sítě. Služby v Domově seniorů jsou poskytované v souladu s platným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Mezi poskytované služby v domově pro seniory patří:

  • zdravotní a ošetřovatelská péče
  • rehabilitace
  • sociálně poradenské služby
  • stravování
  • ubytování
  • praní, žehlení
  • úklid
  • údržba zařízení


Zdravotní péče:

- PRAKTICKÝ LÉKAŘ

V rámci zdravotní péče působí v domově 2x týdně praktický lékař. V nepřetržitém provozu zajišťuje péči o klienty domova odborný zdravotnický personál, který podává předepsané léky a je schopen mimo jiné aplikovat předepsané léky i nitrožilně. Dle potřeby navštěvují naše klienty odborní lékaři (např. psychiatr, neurolog, chirurg, ortoped apod.)


- PREVENCE A REHABILITAČNÍ PÉČE

V rámci léčebně preventivní péče využívají obyvatelé domova, pod odborným vedením:
  • rehabilitaci, tělocvičnu, elektroléčbu, parafin
  • saunu i masážní vany

- OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • vedení klientů k soběstačnosti s ohledem na přání a možnosti klienta
  • personál pomáhá uživatelům, tam kde je to potřeba, při osobní hygieně, při převlékání i podávání stravy


Sociální služby:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující zamezení vyčlenění osob ze společnosti)

  • sociálně terapeutické činnosti ( soc.-terapeutická činnost vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující začleňování osob, a to pomocí individuálních plánů klienta)

  • aktivizační činnosti - nabídka volnočasových a zájmových aktivit pro klienty:
    • Ranní cvičení
    • Ergoterapeutická činnost v dílnách
    • Trénování paměti
    • Procházky
    • Četba
    • Vaření
    • Práce na počítači
    • Cvičení na balonech
    • Setkání s písničkou
    • Bohoslužba
    • Nerůznější kulturní a společenské programy
  • Pomoc při obnovení nebo při udržení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

  • pomoc při uplatňován práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů, pomoc nebo podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech)
Created by Reklama99 - 2010 | Počet návštěv: 154332