Přihlásit se

mapa webu | napište nám | kontakt A A A
ZŘIZOVATEL:


Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
www.kr-stredocesky.cz
AKTUALITY:

Od 22. 4. 2013 nás naleznete také na Facebooku

Prohlídka domova: po dobu zákazu návštěv není možné si domlouvat prohlídku domova. Je dobré se předem telefonicky domluvit. Vážení příbuzní, známí a blízcí, informujeme Vás o tom, že vzhledem k zajištění ochrany zdraví klientů, jsme museli přistoupit k dalšímu omezení. Od 31. 3. 2020 až do odvolání rušíme možnost donášky balíčků klientům DsD – zvýšené riziko přenosu nákazy. Klienti mají stále možnost, nechat si potřebné věci zajistit pracovníky recepce. Také Vás žádáme, pokud máte možnost spojit se s Vaším příbuzným prostřednictvím mobilu, prosím, čiňte tak přednostně (od středy budeme pravidelně obden kontrolovat, zda jsou mobily zapnuté apod.). Volání přes pevnou linku, prosím ať využívají ti, jejichž blízcí nemají mobilní telefon. Dochází k přetížení sítě a hovory jsou časově omezeny, aby byla linka Ds přístupná. Stále můžete na mail: kira@dsdobris.cz posílat vzkazy svým blízkým. Mail který zašlete vytiskneme a danému klientovi předáme, zajistíme jeho přečtení. Domov seniorů Doříš

Vážení návštěvníci, v současné době máme v našem zařízení stanoven zákaz návštěv. Tento zákaz návštěv byl preventivně na doporučení Středočeského kraje zahájen dne 2. 3. 2020. Od 10. 3. 2020 je nařízen zákaz návštěv MZČR a to do odvolání. Tímto opatřením se snažíme ochránit naše klienty, protože spadají do nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Pracovníci našeho domova sledují aktuální informace. O dalším vývoji Vás budeme informovat na našich www.dsdobris.cz a zde na FB. V případě dotazů se můžete obrátit na sociální pracovnice od 8:00 do 15:00 hod. na tel.: 318 520 955 / 725 758 128


ŽADATEL O NÁS VEŘEJNOST      Úvodní stránka » Podání žádosti

Podání žádosti:

Příjem, registrace a administrativní vyřizování žádosti musí vždy splňovat požadavky dané zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Zájemce o poskytování sociální služby v Domově seniorů Dobříš (dále jen „DS D“) si může vyzvednout tiskopis „Žádost o poskytování sociálních služeb v domově pro seniory s celoročním pobytem“:
  • v pracovní dny (pondělí - pátek) od 7:30 do 15:00 hodin u sociálních pracovnic DS D
  • denně v době od 6.00 do 17.00 hodin na recepci
  • je možné požádat o zaslání tiskopisů poštou
  • tiskopisy je možné si stáhnout zde :

Informace o Ds D, s možností prohlédnutí zařízení, jsou poskytovány ve středu od 7:30 do 15:00 hodin.

Řádně vyplněnou žádost spolu se všemi potřebnými doklady - viz níže, předá žadatel:
  • osobně
  • poštou na adresu Domov seniorů Dobříš, Za Poštou 1660, 263 01 Dobříš
  • prostřednictvím e-mailu jako scan

Domov seniorů Dobříš žadateli zašle do 30 dnů od data podání žádosti písemné vyjádření k jeho žádosti.

Přijetí do DS Dobříš je podmíněno uzavřením „Smlouvy o poskytování sociální služby v domově pro seniory“.

Potřebné doklady:
  • Žádost o poskytnutí sociální služby
  • Vyjádření lékaře
  • Sociální dotazník
Created by Reklama99 - 2010 | Počet návštěv: 224374