Jak požádat o službu

Podání žádosti

Příjem, registrace a administrativní vyřizování žádosti musí vždy splňovat požadavky dané zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyplnění žádosti a potřebných příloh

Pro přijetí do domova seniorů je nutné podat "Žádost o poskytnutí sociální služby", kterou naleznete pod tímto textem nebo v sekci dokumenty.

Kde žádost získám?
 
 • přímo v Domově seniorů Dobříš na recepci nebo u sociální pracovnice

 • na internetových stránkách domova v sekci dokumenty
 • na vyžádání je možné žádost zaslat poštou
 
Žádost o poskytnutí sociální služby řádně vyplňte, dále pak:
 
 • dokument "Lékařský posudek" si nechte vyplnit od ošetřujícího lékaře

 • řádně vyplňte dokument "Sociální dotazník"
 • pokud pobíráte příspěvek na péči, přiložte rozhodnutí o jeho přiznání

Podání žádosti

Kompletně vyplněnou žádost, která obsahuje lékařský posudek a sociální dotazník, je možno podat dvěma způsoby:
 
 • zaslat poštou na adresu zařízení
 • osobně podat na recepci budovy

Přijetí žádosti Domovem pro seniory Dobříš

Domov seniorů Dobříš žadateli zašle do 30 dnů od data podání žádosti písemné vyjádření k jeho žádosti, a to na základě vyjádření komise Domova seniorů Dobříš:​
 
 • oznámení o zařazení do evidence žadatelů  na poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Dobříš
 • oznámení o nepřijetí žádosti o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Dobříš (z důvodu nesplnění předpokladů cílové skupiny osob, pro které je naše služba určena)

Vyhodnocení žádosti

Po přijetí žádosti dochází k jejímu ohodnocení body, které provádí vedoucí zdravotního úseku a sociální pracovnice na základě informací získaných z žádosti.

Hodnotícími kritérii jsou:
 
 • zdravotní stav (míra závislosti na pomoci druhé osoby)

 • sociální situace a krajská příslušnost
Po sečtení bodů je žadatelova žádost zařazena do evidence žadatelů o službu, dle aktuální výše bodů (ta nám určí míru potřebnosti sociální služby, kterou poskytujeme).

Poznámka:
Je v zájmu každého žadatele, aby dokumenty, které jsou součástí žádosti aktualizoval, pokud dojde ke konkrétní změně.

Před nástupem

Před nástupem bude s klientem uzavřena „Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory“ podle zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V případě že budete vyzváni k nástupu do Domova seniorů Dobříš, požadujeme doložení těchto vyšetření:
 
 • Lékařský posudek (platnost posudku je 90 dnů ode dne jeho vydání)

 • RTG plic (ne starší 1 roku)
 • vyšetření na bacilonosičství (výtěr z rekta ne starší 3 měsíců)

Doporučujeme

Uskutečnit osobní schůzku a prohlídku domova, kterou Vám poskytneme každou středu mezi 07:00 hodinou a 15:00 hodin. Termín schůzky doporučujeme domluvit předem na níže uvedeném telefonním čísle. V případě, že budete mít ještě nějaké další dotazy, rádi Vám je zodpovíme na telefonním čísle uvedené níže.

Adresa

Domov seniorů Dobříš

Za Poštou 1660
263 01 Dobříš

Telefonní číslo

Žádost a potřebné dokumenty

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
05. 03. 2018 Žádost o poskytnutí sociální služby .doc 849 kB Stáhnout
05. 03. 2020 Lékařský posudek .pdf 496 kB Stáhnout
05. 03. 2020 Sociální dotazník .pdf 899 kB Stáhnout

Další důležité dokumenty

Informace k lékařskému posudku
Co vzít s sebou
Informace o přijetí

Další informace pro žadatele

top