NOVELA ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ SENIORŮ DOBŘÍŠ OD 1. 1. 2024

29. 12. 2023
Od 01. 01. 2024 vchází v účinnost vyhláška č. 378/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, týkající se výše základních úhrad za pobyt a stravu.  
top