Domov pro seniory

Slovo ředitelky

Usilujeme o to, aby senioři zůstali součástí přirozeného místního společenství. Naší snahou je, aby klienti v našem Domově žili bohatým kulturním životem.

Poslání

Naším posláním je zajistit nepřetržitou péči pro seniory, kteří ji potřebují. Svou činností se snažíme pro naše klienty zajistit možnost důstojného způsobu života ve stáří. Také naše klienty podporujeme v soběstačnosti a usilujeme o to, aby si naši klienti co nejdéle udrželi dosavadní společenské kontakty.
Zachováváme u našich klientů optimální míru samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své chování, jednání, rozhodování, přispíváme tak k prožití plnohodnotného života. Usilujeme o to, aby zůstali součástí přirozeného místního společenství. Naší snahou je, aby v našem Domově klienti žili bohatým kulturním životem. Respektujeme svobodnou vůli klientů ve výběru aktivit, snažíme se respektovat jejich rozhodnutí, aby měli co nejvíce zachován pocit přirozeného života v příjemném a bezpečném domácím prostředí.

Jak probíhá proces postupu přijetí

Komu služba není určená

Poskytované služby

Ubytování

Ubytování zahrnuje vytápění, dodávku teplé a studené vody, elektrického proudu, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla, žehlení, odvoz komunálního odpadu. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, sprchovým koutem, polohovací postelí nebo válendou a nábytkem. V každém pokoji, ve sprše a u toalet je nainstalováno signalizační zařízení, kterým si klient v případě potřeby může přivolat na pomoc ošetřující personál. Celý areál je bezbariérový. V pokojích prvního patra mají uživatelé možnost přístupu na vlastní balkon a v přízemí je přístup na zahradu domova.

Stravování

Strava se připravuje ve vlastní kuchyni a podává se 4x denně, je připravována i strava dietní. Každý si může vybrat ze dvou hlavních jídel, nebo ze dvou příloh. Stravování se zajišťuje v mezích platných stravovacích norem. Je kladen důraz na pestrost a rozmanitost stravy. Jídelní lístek je sestavován na týden. Při sestavování jídelníčku je přihlíženo k přáním klientů. Klienti se stravují v jídelně v přízemí. Imobilním obyvatelům je v případě potřeby podávána strava na pokojích.

Zdravotní péče

Lékařskou péči zabezpečuje ústavní lékař, který pravidelně dochází do našeho zařízení. Zdravotní  péče je poskytována odborným zdravotnickým personálem, který podává předepsané léky a zajišťuje ostatní základní zdravotní úkony, na základě ordinace lékaře.
Dle potřeby navštěvují naše klienty odborní lékaři (např. psychiatr, neurolog).

Prevence a rehabilitační péče

Cílem rehabilitace je především udržení stávající fyzické kondice. Naše rehabilitace probíhá pod odborným vedením.

Klienti mohou využívat:
 
  • tělocvičnu
  • elektroléčbu
  • parafin
  • saunu i masážní vany
Nezaměřujeme se na rehabilitaci poúrazových a pooperačních stavů.

Ošetřovatelská péče

V nepřetržitém provozu zajišťujeme ošetřovatelskou péči o klienty domova. Jedná se o pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vedení klientů k soběstačnosti s ohledem na přání a možnosti klienta. Personál pomáhá klientům, tam kde je to potřeba, při osobní hygieně, při převlékání i podávání stravy.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

​Podpora při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s rodinou, podpora při dalších aktivitách podporující zamezení vyčlenění osob ze společnosti.

Sociálně terapeutické činnosti

Sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující začleňování osob, a to pomocí individuálních plánů klienta.

Pomoc při obnovení nebo při udržení či upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.

Pomoc při uplatňován práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

​Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů, pomoc nebo podpora při vyřizování osobních záležitostí na úřadech.


Fakultativní a doplňkové služby

Klientům mohou být poskytovány další činnosti, jako fakultativní služby nebo doplňkové služby např. kadeřnictví a holičství, odvoz osobního prádla do čistírny, kopírování a jiné. Tyto služby nejsou započítány do úhrady za pobyt a klient si je hradí sám podle sazebníku. S aktualizací tohoto sazebníku jsou uživatelé včas seznamováni.

Další informace

Služby jsou poskytovány tak, aby klienti mohli zůstat součástí přirozeného místního společenství, mohli žít přirozeným a aktivním způsobem, mohli uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě rozhodnutí s porozuměním důsledků své volby, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti a aby byly zachovány přirozené vztahové sítě. Služby v Domově seniorů jsou poskytované v souladu s platným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
top