Úhrady za služby

Strava a ubytování

Úhradu za stravu a ubytování platí klient domova ze svého důchodu. Dle zákona o sociálních službách může domov požadovat maximálně 560 Kč za 1 den. Nejvyšší sazba Domova seniorů Dobříš, p.o., tedy za ubytování a diabetickou stravu je 560 Kč za 1 den, tzn. 17 360 Kč za měsíc, který má 31 dnů. Více informací naleznete níže v textu či v ceníku.
 
Možnosti úhrady za pobyt:
Formou hromadného seznamu ČSSZ, hotově do pokladny domova, nebo převodem na účet - trvalý příkaz

Péče o klienta

Úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči. Úhrada je stanovena v plné výši přiznaného příspěvku na péči (§ 73 odst. 4 písm. a) zák. č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Zůstatek z příjmu

Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách činí alespoň 15% z přiznaného pravidelného příjmu.

Výše úhrady za poskytování sociální služby od 1. 1. 2024

PODLE ZÁKONA č. 108/2006 Sb. A Vyhlášky č. 378/2023 Sb. O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.
 

1. Úhrada za pobyt a stravu v zařízení sociálních služeb

 
Bydlení včetně nezbytných služeb 305,00 Kč
Strava normální 248,00 Kč
Strava diabetická 255,00 Kč
Úhrada za 1 den se stravou normální 553,00 Kč
Úhrada za 1 den se stravou diabetickou 560,00 Kč
 

Měsíční kalkulačka

 
Počet dní v měsíci Pobyt se stravou normální Pobyt se stravou diabetickou
28 15 484,00 Kč 15 680,00 Kč
29 16 037,00 Kč 16 240,00 Kč
30 16 590,00 Kč 16 800,00 Kč
31 17 143,00 Kč 17 360,00 Kč
 

2. ​Úhrada za péči  je stanovena ve výši přiznaného příspěvku

 
Stupeň Výše příspěvku na péči
I. /lehká závislost/ 880,00 Kč
II. /středně těžká závislost/ 4 400,00 Kč
III. /těžká závislost/ 12 800,00 Kč
IV. /úplná závislost/ 19 200,00 Kč
 
Zůstatek příjmu podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách činí alespoň 15% z přiznaného pravidelného příjmu – důchod, jiný stálý příjem...

Jak probíhá proces postupu přijetí

top